tử vi phương đông

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 17/10/2014

Ngày 17/10/2014 (Thứ Sáu : Bảo Quang Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày Tân Dậu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Ất Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rùa Trường Thọ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 16/10/2014

Ngày 16/10/2014 ( Thứ Năm – Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Giáp Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cá Kim Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 15/10/2014

Ngày 15/10/2014 ( Thứ Tư – Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Quý Sửu, Ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngũ Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 14/10/2014

Ngày 14/10/2014 ( Thứ Ba – Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Tý, Giáp Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cú Mèo Ngọc Tủy Tăng Vận May TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 13/10/2014

Ngày 13/10/2014 ( Thứ Hai – Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày Đinh Tỵ, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Tân Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Hổ Phách TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 12/10/2014

Ngày 12/10/2014 ( Chủ Nhật – Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày Bính Thìn, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Kỳ Lân Hoàng Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 11/10/2014

Ngày 11/10/2014 ( Thứ Bảy – Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày Ất Mão, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Qủa Cầu Thạch Anh Vàng non TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 10/10/2014

Ngày 10/10/2014 ( Thứ Sáu – Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày Giáp Dần, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Ngọc Hồng Lục Bảo TUỔI TÝ : Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 09/10/2014

Ngày 09/10/2014 ( Thứ Năm – Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày Quý Sửu, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Đinh Mùi, Tân Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Bình An TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 08/10/2014

Ngày 08/10/2014 ( Thứ Tư – Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày Nhâm Tý, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Bính Ngọ, Canh Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Âm Bình An TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 07/10/2014

Ngày 07/10/2014 ( Thứ Ba – Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày Tân Hợi, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Móc Khóa Tiền Ngọc Bội TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 06/10/2014

Ngày 06/10/2014 ( Thứ Hai – Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày Canh Tuất, Tháng: Giáp Tuất, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat