tử vi phương tây

Tử vi Phương Đông tuần từ 08/10/2018 – 14/10/2018

Tử vi 12 con giáp tuần từ 08/10/2018 – 14/10/2018, tuổi Ất Sửu 1985 có chuyện vui vẻ, đắc ý về tình cảm, còn Kỷ Tỵ 1989 việc làm ăn có một vài trục trặc nhỏ. Phải cẩn thận kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ mưu hại. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2018

Từ ngày 1/10/2018 đến ngày 31/10/2018 NĂM MẬU TUẤT (Bình Địa MỘC – Cây sống trên đất) Kiến NHÂM TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc Chín ÂL, Thiếu) Ngày vào tiết Hàn Lộ : 8/9/2018 (tức ngày 29 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 23/9/2018 (tức ngày 15 tháng 9 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 07/2017

Từ ngày 1/7/2017 đến ngày 31/7/2017 NĂM ĐINH DẬU (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ĐINH MÙI – Tiết TIỂU THỬ (thuộc tháng Sáu ÂL, thiếu) Ngày vào tiết TIỂU THỬ : 7/7/2017 (tức ngày 14 tháng 6 ÂL) Ngày vào khí Đại Thử : 22/7/2017 (tức ngày 29 tháng 6 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2016

Từ ngày 1/11/2016 đến ngày 30/11/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến KỶ HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 7/11/2016 (tức ngày 8 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2016 (tức ngày 23 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 10/2016

Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/10/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến MẬU TUẤT – Tiết HÀN LỘ (thuộc tháng Chín ÂL, đủ) Ngày vào tiết HÀN LỘ : 8/10/2016 (tức ngày 8 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí Sương Giáng : 23/10/2016 (tức ngày 23 tháng 9 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2016

Từ ngày 1/9/2016 đến ngày 30/9/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ĐINH DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 7/9/2016 (tức ngày 7 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 22/9/2016 (tức ngày 22 tháng 8 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016

Tử vi Phương Đông : Tháng 03/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến TÂN MÃO – Tiết KINH TRẬP (thuộc Hai ÂL, đủ) Ngày vào tiết Kinh Trập : 5/3/2016 (tức ngày 27 tháng Giêng ÂL, lúc 11g46’) Ngày vào khí Xuân Phân : 20/3/2016 (tức ngày 12 tháng 2 more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 01/2016

NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến KỶ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc tháng Chạp ÂL, thiếu) Ngày vào tiết TIỂU HÀN : 6/1/2016 (tức ngày 27 tháng 11 ÂL) Ngày vào khí Đại Hàn : 20/1/2016 (tức ngày 11 tháng 12 ÂL) Hành : Hỏa (Tích Lịch HỎA – more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 12/2015

Từ ngày 1/12/2015 đến ngày 31/12/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU TÝ – Tiết ĐẠI TUYẾT (thuộc tháng Mười Một ÂL, thiếu) Ngày vào tiết ĐẠI TUYẾT : 7/12/2015 (tức ngày 26 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Đông Chí : 22/12/2015 (tức ngày 12 tháng 11 ÂL) more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2015

Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 8/11/2015 (tức ngày 27 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 22/11/2015 (tức ngày 11 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông tuần từ 02/11/2015 – 08/11/2015

Tử vi Phương Đông tuần từ 02/11/2015 – 08/11/2015: GIÁP TÝ 32 TUỔI: Chớ nên buông thả, phiêu lưu về tình cảm chỉ mang sự thiệt hại vào thân. Nên suy nghĩ nhận định thật kỹ trước khi quyết định. Công việc và tài chánh ổn định. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần này: more »

Tử vi Phương Đông tuần từ 26/10/2015 – 01/11/2015

Tử vi Phương Đông tuần từ 26/10/2015 – 01/11/2015: GIÁP TÝ : Tình cảm vui vẻ. Công việc hanh thông, thuận lợi. Tuy nhiên, đừng đứng núi này trông núi nọ mà “xôi hỏng, bỏng không”. Cẩn thận nhiều về xe cộ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần này: Cá Kim Long Phú Quý more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat