tử vi tháng 02/2015 của bạn

Tử vi Phương Đông : Tháng 02/2015

Từ ngày 1/2/2015 đến ngày 28/2/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến MẬU DẦN – Tiết LẬP XUÂN (thuộc tháng Giêng ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Xuân : 4/2/2015 (tức ngày 16 tháng 12 ÂL) Ngày vào khí Vũ Thủy : 19/2/2015 (tức ngày 1 tháng Giêng ÂL) Hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat