tướng mũi dài

Luận tướng mạo tương lai, vận mệnh của người có tướng mũi dài

Những người này là người có thể làm quan hoặc có chức vụ cao,sự nghiệp thăng tiến, tiền tài, vận mệnh đều tốt. Theo các chuyên gia nhân tướng học, mũi được gọi là Tung nhạc. Theo quan niệm này, mũi được coi là vị trí kết nối với Thiên Đình, là nét tướng quản more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat