xem bói 2015 kỷ mẹo

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 77 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Di Lạc may mắn Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh máu huyết, tim mạch VẬN NIÊN: Hổ dõng thiện

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 17 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1999 đến 4-2-2000) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thái Bạch: đau ốm, tốn hao HẠN: Thiên la: tình cảm bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 77 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tượng Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng thiện

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 17 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 31-2-1999 đến 16-2-2000) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Kỷ Mẹo 17 tuổi: Quan Công Cầm Đao Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Âm: may mắn, vui vẻ HẠN: Diêm Vương: bất lợi đường máu huyết VẬN NIÊN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat