Bông thạch anh tím Uruguay

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím giải trừ chất độc hại TAT-01-1879

1.879.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 7.5cm x 13cm + Khối lượng: 488g (bao luôn đế) + Ý nghĩa: Mang lại sự bình an trong tâm trí, chống say rượu và các chất độc hại more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím lưu không năng lượng TAT-02-5353

5.323.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 10.8cm x 10cm x 16.3cm + Khối lượng: 1.1kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím bổ trợ sức khỏe TAT-02-9215

9.215.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16.4cm x 11cm x 19.5cm + Khối lượng: 1.9kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím cản bức xạ điện tử TAT-02-17460

17.460.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 14.5cm x 28.5cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tránh bức xạ điện tử TAT-02-7276

7.276.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 13.5cm x 16.5cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím ngăn cản bức xạ TAT-02-6790

6.790.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 1.4kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tạo năng lượng dương TAT-02-7275

7.275.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 11.9cm x 27.3cm + Khối lượng: 1.5kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím vận may tài lộc TAT-02-8245

8.245.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím Uruguay, đế cây đố quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 12cm x 26.5cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng tài lộc,… + more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím kích hoạt sinh khí TAT-02-6305

6.305.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím Uruguay, đế cây đố quyên (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 13.2cm x 23.2cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng tài lộc,… + more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím kích hoạt nguồn năng lượng TAT-02-13095

13.095.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14.5cm x 13.7cm x 26cm + Khối lượng: 2.7kg + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, tạo sinh khí, thu hút vận may, gia tăng tài lộc,… more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tập trung cao tinh thần TAT-02-10670

10.670.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 13.2cm x 25cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »

Bông đá quý phong thủy thạch anh tím tăng hiệu quả công việc TAT-02-5820

5.820.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bông thạch anh tím Uruguay (tại Việt Nam), đế cây Đỗ quyên. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.9cm x 10.5cm x 21.5cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat