đoán vận mệnh

Cách để bạn nhận biết vận mệnh một người tốt hay xấu qua cách ăn nói, cách đi đứng

Những người chỉ cười động nhẹ khóe môi (không cất rõ tiếng) mà vai và lưng lại rung chuyển là tướng của người nhiều toan tính, ngầm “mưu sự” bên trong, dễ dẫn đến thành công cho mình nhưng lạnh lùng trước những tổn thất xảy đến cho người khác. Theo quan niệm của người more »

Nhìn tướng lưỡng quyền đoán định vận số thăng trầm của đời người đó

Người có đặc điểm lưỡng quyền này khó nắm quyền hành trong tay, cả đời hư danh, vất vả bôn ba khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Lưỡng quyền của con người chính là gò má, là bộ phận nổi cao hơn các phần thịt xung quanh. Nhìn lưỡng quyền có thể đoán more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat