nữ mạng tuổi mẹo

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mão 66 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Tay Kết Xu Tướng tinh: Con Rắn con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Mộc Đức : (Danh lộc đặng tốt). HẠN: Tam Kheo. (Xây xát tay chân nhẹ)

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mão 54 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn 2016: Chuông Gió 6 Ống TƯỚNG TINH: Con Hươu, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) SAO: Thủy Diệu. ( Có chuyện buồn phiền) HẠN: Toán Tận

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mão 42 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn 2016: Vòng Tay Mắt Mèo Hạt Xéo TƯỚNG TINH: Con Dơi, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: La Hầu. (Thị phi, đau ốm) HẠN: Diêm Vương.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mão 30 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Mắt Mèo Vẩy Rồng TƯỚNG TINH: Con Gà – Con dòng: Xích đế cô quạnh.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỹ Mão 18 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 09-2-1999 đến 28-1-2000) Vật Phẩm May Mắn 2016: Thần Tài May Mắn Tướng tinh: Con Thuồng Luồng, Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên đường) Sao: Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền Hạn: Toán Tận: Tính toán trở ngại, phòng tai nạn Vận Niên: Kê giáp Viên

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 89 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-1-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tranh Nai Chúc Thọ Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả (Khỉ Ăn Trái) tốt

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 77 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Di Lạc may mắn Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm vương: Bệnh máu huyết, tim mạch VẬN NIÊN: Hổ dõng thiện

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mẹo 65 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Bản Mệnh Tuổi Mẹo Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau Hạn: Ngũ mộ: Hao tài,mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mẹo 53 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cú Mèo May Mắn Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Thái Bạch: hao tài, bất an Hạn: Thiên La: Tinh thần vướng bận Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mẹo 41 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Hoa Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Dơi- Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, trở ngại HẠN: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 29 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔI ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Nhẫn Trơn Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 17 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1999 đến 4-2-2000) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thái Bạch: đau ốm, tốn hao HẠN: Thiên la: tình cảm bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat