nữ mạng tuổi mùi

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Mùi 74 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 05-2-1943 đến 24-1-1940) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Đá Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con Cọp, Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây Dườn liễu) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Mùi 62 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long Tướng tinh: Con Gà, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa trung Kim (Vàng trong cát) SAO : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên La: Nhiều việc rối rắm VẬN NIÊN : Hầu thực Quả

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Mùi 50 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 09-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tam Đa Đồng Tướng tinh: Con Rồng, Con dòng: Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO : Thổ Tú: Rối rắm, lo buồn HẠN: Huỳnh Tuyền : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Xà ẩn Tĩn (Rắn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Mùi 38 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2016: Quả Cầu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Rái Cá, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Vân Hớn: Tai tiếng, thị phi HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Mùi 26 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ Lô Đá Trắng Tướng tinh: Con Gấu, Con dòng: Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG : Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO : Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN : Thiên La: Lo âu, rối rắm VẬN NIÊN : Hầu thực Quả

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 85 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 85 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Ngọc   Tướng tinh: Con Gấu- Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Âm: vui vẻ, phúc lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: có bệnh nặng. VẬN NIÊN: Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) tốt THIÊN CAN: Tân gặp Ất: Khắc

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mùi 73 – Nữ Mạng

QUÝ MÙI – 73 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Ngọc Bội Tỳ Hưu   Tướng tinh: Con Cọp- Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN: Quý gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mùi 61 – Nữ Mạng

Ất MÙI – 61 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 24-1-1955 đến 11-2-1956) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Nhẫn Ngọc Myanmar   Tướng tinh: Con Gà – Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Kim (Vàng trong Cát) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mùi 49 – Nữ Mạng

ĐINH MÙI – 49 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Mã Tinh Thần   Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mùi 37 – Nữ Mạng

KỶ MÙI – 37 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 28-1-1979 đến 15-2-1980) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tỳ Hưu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Rái Cá. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Kế Đô: Hao tốn, ốm đau HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mùi 25 – Nữ Mạng

TÂN MÙI – 25 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 15-2-1991 đến 3-2-1992) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Dê Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Gấu. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa võng: Nhiều lo âu, rối rắm VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) tốt THIÊN
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat