nữ mạng tuổi thân

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-1-1940) Vật Phẩm May Mắn 2016: Rồng Xanh Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu THIÊN CAN: Bính

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 12-02-1956 đến 30-01-1957) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh : Con quạ Con dòng : Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thái Dương : May mắn, danh lợi tốt HẠN : Địa Võng : Nhiều rối rắm, lo âu VẬN NIÊN : Dương hồi Ngạn (Dê

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Quy Cõng Tháp Tướng tinh : Lạc Đà Con Dòng: Huỳnh Đế, Quan Lộc MẠNG : Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO : Thái Âm : May mắn, danh lộc tốt HẠN : Huỳnh Tuyền : Phòng ốm đau VẬN NIÊN :

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2016: Liên Niên Đồng Tử Tướng tinh: Con Chó Con dòng: Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây Thạch Lựu) SAO: Kế Đô: Thị phi, trở ngại HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu THIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 04-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2016: Đèn Ngũ Hành Pha Lê Tướng tinh: Con Dê Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Kiếm Phong Kim ( Vàng trong Kiếm) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Nhiều lo âu VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 84 – Nữ Mạng

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 06-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Voi Tụ Bảo   Tướng tinh: Con Dê- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: Mộc Đức: vui vẻ, đầy đủ phúc lộc HẠN: Tam Kheo: xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử Quy Điền (Chuột về đồng) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thân 72 – Nữ Mạng

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tam Đa Đồng   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Giáp gặp Ất:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thân 60 – Nữ Mạng

BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Gậy Như Ý Đông Linh   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO : La Hầu : ốm đau, hao tốn HẠN : Diêm Vương : Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN : Mã ngộ Đao (Ngựa

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thân 48 – Nữ Mạng

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Quy Thạch Anh Đen   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thân 36 – Nữ Mạng

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Đỏ   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc (Cây thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buông HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kế giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN: Canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thân 24 – Nữ Mạng

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Mẫu Đơn   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu THIÊN CAN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat