nữ mạng tuổi dậu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương Tướng tinh: Con cua Con dòng : Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy ( Nước trong giếng ) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, Tài lộc tốt HẠN : Toán Tận :Phòng tai nạn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi) SAO: La Hầu; Thị Phi Đau Ốm HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu. VẬN NIÊN: Hổ Dõng Thiên

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1962 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh Tướng tinh : Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Nhà đất lớn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Thạch Anh Khói Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây Thạch Lựu) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn phiền HẠN: Toán Tận: Trở ngại, nạn tai VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Myanmar Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: La Hầu: Thị phi, đau ốm HẠN: Diêm vương: máu huyết bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 83 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn 2015: Hồ Lô Phước Lộc   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN: Quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Dậu 71 – Nữ Mạng

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Trên Như Ý   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong giếng) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN: Ất gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Dậu 59 – Nữ Mạng

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Dậu 47 – Nữ Mạng

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn 2015: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn) SAO: Vân Hớn : Hao tài, mất của HẠN: Ngũ Mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa ( Heo gặp lửa) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 35 – Nữ Mạng

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn 2015: Trụ Thạch Anh Trắng   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây thạch lựu) SAO: Thái bạch : Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên la nhiều rối rắm, bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Dậu 23 – Nữ Mạng

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn 2015: Long Phụng Ngọc Bội   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, tranh chấp HẠN: Huỳnh Tuyền : phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN: Quý
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat