Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn 2016: Ngựa Đồng Có Cánh Tướng tinh: Con Cáo, con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Mộc Đức: An vui, Tài lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn 2016: Quan Công Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa Trung Kim (Vàng trong Cát) SAO : Thủy Diệu: Có chuyện buồn, đi xa có lợi HẠN: Toán Tận: Trắc trở, phòng tai nạn VẬN NIÊN :

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 21-1-1966 đến 08-2-1967) Vật Phẩm May Mắn 2016: Kỳ Lân Hoàng Long Tướng tinh: Thuồng Luồng, Con dòng: Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên trời) SAO: La Hầu: Đau ốm, trở ngại HẠN: Diêm Vương,: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương), xấu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Mộc Đức: Danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Tướng tinh: Con Vượn, Con dòng: Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG : Lộ Bàng Thổ (Đất đường đi) SAO : Thủy Diệu: Tình cảm buồn phiền HẠN: Toán Tận: Tính tóan trở ngại, phòng tai nạn VẬN NIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn 2016: Xâu 5 Hồ Lô Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 21-1-1996 đến 08-02-1967) Vật Phẩm May Mắn 2016: Ngựa Xanh Trí Tại Thiên Lý Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời) SAO: Thiên LA: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao ( Ngựa trúng thương), xấu THIÊN CAN: Bính

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền(Chuột về đồng), tốt THIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, tai nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Ngọ 86 – Dương Nữ

CANH NGỌ– 86 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 3 –1 –1930 đến 16 –2 –1931) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Âm Chế Hóa Hung Khí Tướng tinh: Con Vượn. Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Thổ Tú : Rối rắm, buồn phiền VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) THIÊN CAN: Canh gặp Ất: Khắc xuất, Thắng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Ngọ 74 – Dương Nữ

NHÂM NGỌ– 74 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 15 –2 –1942 đến 4 –2 –1943) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Chuỗi Thạch Anh Tinh Thể Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây dương liễu) SAO: Vân Hớn : Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (heo gặp lửa) THIÊN CAN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat