Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí

Ty Huu Doc Ngoc

check Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí Xem tử vi năm 2016 Bính Thân cho 12 con Giáp dựa theo ngày sinh !!!
new Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

Hướng thủy khí đến là tụ, hướng thủy khí đi là tán. Đường sá trước cửa nhà (tức hư thủy), bên dài là thủy khí đến, bên ngắn là thủy khí đi.

file.266773 Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí
Nhưng khí cửa hiệu đối diện với đường sá thì không thể dùng phương pháp đó mà phải phối hợp với chiều xe lưu thông.

Nếu phía trước cửa nhà tiếp cận quá gần đường xe lưu thông, mà chiều xe lại chạy từ bên phải qua bên trái thì hướng thủy khí tới là bên phải và hướng thủy đi là bên trái, lúc ấy nên mở cửa bên trái tức bên để thu thủy khí của bên bạch hổ. (Xem hình 1, 2).

file.266774 Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí

Hình 1. Đường xe lưu thông tiếp cận từ bên trái qua bên phải, đây là thủy khí đi từ bên trái qua bên phải, nên mở cửa phương bạch hổ để tiếp thủy khí.

file.266772 Cách luận đoán vị trí tụ khí hay tán khí của thủy khí

Hình 2. Đường xe lưu thông tiếp cận từ bê phái qua bên trái, đây là cuộc thủy khí từ bên phải đến, nên mở cửa bên thanh long để tiếp thủy khí.

Ngoại trừ việc dùng chiều xe lưu thông, có một số con đường người ta phải căn cứ vào địa hình để định đoán thủy khí tới. Thí dụ như trong các khu thương nghiệp lớn, việc đoán định hướng thủy tới và hướng thủy đi trong ấy sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Thông thường người ta lấy vị trí của các cầu thang lên xuống để định hướng thủy tới. Mà việc đoán ảnh hưởng của tốt xấu do thủy tới và thủy đi cho các cửa hiệu cần phải lấy các tiêu chuẩn như: HÌnh dạng ôm lại, hay phản cung, đường bên trái dài hay bên phải dài.

(Theo Phongthuytronghung)

Cùng Danh Mục

Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat