tử vi 2015 tuổi tý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Tỵ 87 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Long Mã Tinh Thần Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa võng: ưu tư, lo lắng Vận niên: Xà âm tín ( rắn bị

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Tỵ 75 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔI TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, lo âu VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột về đồng)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Tỵ 63 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Đèn Ngũ Hành Đồng Tướng tinh: Con Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Phòng Bệnh Hoạn VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả (Khỉ ăn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Tỵ 51 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Phật Bản Mệnh Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: Văn Hớn: Rối rắm, tranh chấp HẠN: Thiên La: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Tỵ 39 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cá Chép Vượt Vũ Môn Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha cát) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Toán tận: trở ngại, va vấp Vận niên: Xà âm tín (Rắn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Tỵ 27 – Nam Mạng

KỶ TỴ – 27 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: phòng bệnh nặng Vận niên: Kê giáp Viên ( gà về vườn) Thiên can: Kỷ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Tỵ 87 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔIKỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: La Hầu: Rối rắm, ốm đau HẠN: Địa võng: Tâm tư rối loạn VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Tỵ 75 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔI TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Di Lạc Xanh Tía Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Bạch Lạp Kim (Vàng Chân Đèn) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam Kheo: Phòng xây xát tay chân nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Tỵ 63 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Thủy Diệu: có chuyện buồn HẠN: Toán Tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Tỵ 51 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Ấn Rồng Tăng Quyền Lực Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn) SAO: La hầu: Hao tài, bệnh hoạn HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Tỵ 39 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Vòng Tay Tỳ Hưu Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân, nhẹ VẬN NIÊN: Thử quy Điền (Chuột

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Tỵ 27 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 27 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rắn Tụ Bảo Tướng tinh: Con Khỉ, Có dòng Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn) THIÊN CAN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat