nam mạng tuổi ngọ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn 2016: Xâu 5 Hồ Lô Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 21-1-1996 đến 08-02-1967) Vật Phẩm May Mắn 2016: Ngựa Xanh Trí Tại Thiên Lý Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy ( Nước trên trời) SAO: Thiên LA: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Mã ngộ Đao ( Ngựa trúng thương), xấu THIÊN CAN: Bính

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên trời) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện buồn HẠN: Thiên Tinh: Tranh chấp, kiện thưa VẬN NIÊN: Thử quy Điền(Chuột về đồng), tốt THIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) SAO: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Huỳnh Tuyền: Ốm đau, tai nạn VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Ngọ 86 – Nam Mạng

CANH NGỌ – 86 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Dương: Vui vẻ phúc lộc đầy đủ Hạn: Ngũ mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) Thiên can: Canh gặp Ất: Khắc

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Ngọ 74 – Nam Mạng

NHÂM NGỌ – 74 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Di Lạc An Lành Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu) Sao: Thổ tú: Rối rắm, bất an Hạn: Ngũ mộ: Hao tài mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu Thiên can: Nhâm gặp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Ngọ 62 – Nam Mạng

GIÁP NGỌ – 62 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Kim ( vàng trong cát) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất lợi đường máu huyết Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái) tốt

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Ngọ 50 – Nam Mạng

BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Quan Công Hắc Ngà Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Xà âm Tĩn (Rắn bị nhốt) THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Ngọ 38 – Nam Mạng

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Rồng Xanh Trừ Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thiên Thượng Hỏa (Lửa lên trời) SAO: Thổ Tú: rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hoa tài, mất của VẬN NIÊN: Trư Phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Ngọ 26 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH NGỌ – 26 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tỳ Hưu Thanh Ngọc Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Diêm vương: bất lợi đường máu huyết Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat