nữ mạng tuổi thìn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2016: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu Thủy ( Nước sông dài) SAO: Vân Hớn.

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổ MẠNG: Phú đăng Hỏa (lửa cây đèn hải đăng) SAO: Thái Bạch. (Hao Tốn – ốm đau). HẠN: Thiên La

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thổ tú: Rối rắm, lo buồn HẠN: Huỳnh Tuyền: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Xà ẩn Tĩn (Rắn bị nhốt), xấu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Di Lạc Bình An TƯỚNG TINH: Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Thiên La: Lo âu, rối rắm VẬN NIÊN: Hầu Thực Quả; Khỉ ăn trái

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 88 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thạch Anh Tím Tài Vận Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng lớn) Sao: Thái Dương: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an Vận niên: Cẩu cuồng phong (Chó dại)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Thìn 76 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim ( Vàng chân đèn) Sao: Thái Âm: may mắn, phúc lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận niên: Ngưu canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Thìn 64 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước sông dài) SAO: Kế Đô: Tai tiếng, bệnh nạn HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Thìn 52 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc đăng Hỏa (lửa đèn) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Địa Võng : Rối rắm, âu lo VẬN NIÊN: Dương hồi

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Thìn 40 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa Trung Thổ (Đất pha cát) SAO: Thái Âm: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Tam kheo: Xây xát tay, chân nhẹ VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Thìn 28 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn) SAO: Kế Đô: Ốm đau, hao tốn HẠN: Thiên sinh: Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại),
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat