Tử Vi Năm 2016

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mẹo 65 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Phật Bản Mệnh Tuổi Mẹo Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau Hạn: Ngũ mộ: Hao tài,mất của Vận niên: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mẹo 53 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cú Mèo May Mắn Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Thái Bạch: hao tài, bất an Hạn: Thiên La: Tinh thần vướng bận Vận niên: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái)

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mẹo 41 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Bình Hoa Mẫu Đơn Tướng tinh: Con Dơi- Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, trở ngại HẠN: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Xà âm Tín (Rắn bị nhốt) THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 29 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI TUỔI ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Nhẫn Trơn Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Vân Hớn: Rối rắm, ốm đau HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa) xấu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 17 – Nữ Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1999 đến 4-2-2000) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên tường) SAO: Thái Bạch: đau ốm, tốn hao HẠN: Thiên la: tình cảm bất an VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 89 – Nam Mạng

ĐINH MẸO – 89 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1927 đến 22-1-1928) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Cóc Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Âm: Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh truyền: Bệnh đường tim mạch VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) THIÊN CAN: Đinh gặp Ất: Sinh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 77 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho: Tượng Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng thiện

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Mẹo 65 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Tân Mẹo 65 tuổi: Chuông Gió 6 Thanh Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Thổ tú: rối rắm, nạn tai Hạn: Ngũ mộ: hao tài,mất của Vận niên: Trư phùng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Mẹo 53 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Quý Mẹo 53 tuổi: Chuỗi Ngọc Bi Bầu Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hầu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Mẹo 41 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Ất Mẹo 41 tuổi: Thiềm Thừ Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Dơi – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp VẬN NIÊN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Mẹo 29 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Đinh Mẹo 29 tuổi: Long Quy Trấn Trạch Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai HẠN: Ngũ mộ: Hao tài, mất của VẬN NIÊN: Trư phùng

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Mẹo 17 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 17 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 31-2-1999 đến 16-2-2000) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Kỷ Mẹo 17 tuổi: Quan Công Cầm Đao Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Âm: may mắn, vui vẻ HẠN: Diêm Vương: bất lợi đường máu huyết VẬN NIÊN:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat