nam mạng tuổi sửu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 21-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn 2016: Quả Cầu Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Xích Đế, Phú Quý MẠNG: Tích lịch Hỏa (lửa sấm sét) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên la: tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (cọp ra

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn 2016: Di Lạc Quảy Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG: Bích thượng Thổ (Đất trên dường) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Ngũ Mộ: Hao tiền mất của VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn 2016: Long Vận Hưng Long TƯỚNG TINH: Cua Biển – Con dòng: Thanh Đế, Quan lộc, tân khổ. MẠNG: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc tốt HẠN: Diêm Vương: Rối ren, bệnh hoạn VẬN NIÊN: Xà Âm Tĩn

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) Vật Phẩm May Mắn 2016: Cóc Đá Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Chó, Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Hải Trung Kim (Vàng giữa biển) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Toán tận: Phòng tai nạn VẬN NIÊN: Xà Âm Tĩn (Rắn bị nhốt)

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Sửu 20 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Đinh Sửu 20 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn 2016: Tiền Dơi Phúc Đáo TƯỚNG TINH: Con Trùn – Con dòng: Hắc Đế, Cô quạnh. MẠNG: Giang Hạ Thủy (Nước cuối sông) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai),

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Sửu 79 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Đinh Sửu 79 tuổi: Rồng Xanh Trị Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: Kế Đô: Nạn tai. Ốm đau Hạn: Diêm vương: Bệnh về đường máu huyết Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Sửu 67 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Kỷ Sửu 67 tuổi: Gậy Như Ý Uy Quyền Tướng tinh: Chim Cú– Con dòng Xích Đế, Phú Quý. Mạng: Tích lịch Hỏa (Lửa sấm sét) Sao: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm Hạn: Toán vận: Trở ngại, va vấp Vận niên: Ngưu canh

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi TÂN SỬU 55 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI: TÂN SỬU – 55 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Tân Sửu 55 tuổi: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Đười Ươi– Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Bích Thượng Thổ (đất trên đường) Sao: La Hầu: Hao tốn, nạn tai Hạn: Tam kheo: Xây xát tay, chân Vận niên: Cẩu

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi QUÝ SỬU 43 – Nam Mạng

QUÝ SỬU – 43 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Quý Sửu 43 tuổi: Cặp Kỳ Lân Vàng Tướng tinh: Con Cua Biển– Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang đó Mộc (Cây dâu tằm) Sao: Kế Đô: Tai tiếng, ốm đau Hạn: Địa võng: Nhiều rối rắm Vận niên: Dương hồi Ngạn (Dê về suối) Thiên

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Sửu 31 – Nam Mạng

ẤT SỬU – 31 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 21-1-1985 đến 08-02-1986) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Ất Sửu 31 tuổi: Cú Mèo Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung Kim (Vàng giữa biển) Sao: Thái Bạch: hao tài, đau ốm Hạn: Thiên tinh: Tranh chấp, kiện thưa Vận niên: Long ngộ Vân (Rồng gặp mây) Thiên

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Sửu 19 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 19 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 07-1-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Bính Dần 90 tuổi: Vòng Tay Thạch Anh Hồng Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang hạ Thủy (Nước cuối sông) Sao: La Hầu: Rối rắm, nạn tai Hạn: Tam Kheo: Xây xát tay chân Vận niên:
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat