nam mạng tuổi dần

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Canh Dần 67 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951) Vật Phẩm May Mắn 2016: Phật Hư Không Tạng TƯỚNG TINH: Con heo – Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng. MẠNG: Tang đố Mộc (Cây Dâu Tằm) SAO: Thái Bạch: Hao tài, đau ốm HẠN: Toán tận: Phòng tai nạn, gặp trở ngại VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền (Trâu

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Nhâm Dần 55 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 05-2-1962 đến 08-2-1963) Vật Phẩm May Mắn 2016: Trụ Thạch Anh Hồng Tướng tinh: Con Ngựa, Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Kim Bạch Kim (Vàng trắng) SAO: La Hầu: Rối rắm, nạn tai HẠN: Tam kheo: xây xát tay chân VẬN NIÊN: Cẩu cuồng Phong (Chó dại), xấu THIÊN CAN:

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Giáp Dần 43 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mã Thượng Phong Hầu Đồng TƯỚNG TINH: Con Trâu – Con dòng: Hắc đế, phú quý. MẠNG: Đại khê Thủy (Nước suối lớn) SAO: Kế Đô: Trở ngại, ốm đau HẠN: Địa Võng: Nhiều lo buồn VẬN NIÊN: Dương hồi Ngạn (Dê về suối),

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Bính Dần 31 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn 2016: Mặt Dê Như Ý Tướng tinh: Con Trĩ, Con dòng: Xích Đế, Cô Quạnh MẠNG: Lư Trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thái Bạch: hao tốn, đau ốm HẠN: Thiên Tinh: Rối rắm. tranh chấp VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt THIÊN

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 Bính Thân: Mậu Dần 19 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1998 đến 17-2-1999) Vật Phẩm May Mắn 2016: Ngựa Đồng Tướng tinh: Thuồng luồng, Con dòng: Hùng Đế, Phú quý MẠNG: Thành đầy Thổ (Đất trên thành) SAO: la Hầu: Rối rắm, bệnh nạn HẠN: Tam kheo: Xây xát tay chân VẬN NIÊN: Cầu cuồng Phong (Chó điên dại) xấu THIÊN CAN:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Dần 90 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 90 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 13-02-1926 đến 01-02-1937) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Bính Dần 90 tuổi: Cá Kim Long Vàng Tướng tinh: Chim Trĩ – Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Mộc Đức: An vui, phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh Tuyền: Có bệnh hoạn VẬN NIÊN :

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 78 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 78 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1938 đến 18-02-1939) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Mậu Dần 78 tuổi: Vòng Ngọc Lam Bảo Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Vân Hớn: Có chuyện rối rắm, nạn tai HẠN: Địa võng: nhiều lo âu VẬN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Canh Dần 66 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – CANH DẦN – 66 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 17-2-1950 đến 5-02-1951) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Canh Dần 66 tuổi: Tranh Đá Tứ Quý Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Tòng bá Mộc (Cây tùng bách) SAO: Thủy Diệu: Có chuyện phiền lòng HẠN: Thiên tinh: Rối rắm nhiều mặt VẬN NIÊN: Thử

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Nhâm Dần 54 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM DẦN –54 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 5-2-1962 đến 24-1-1963) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Nhâm Dần 54 tuổi: Vòng Hổ Phách Ba Lan Tướng tinh: Con Ngựa – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Kim bạch Kim ( Vàng trắng) Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Huỳnh tuyền: Phòng bệnh nặng Vận niên: Kê giáp

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Giáp Dần 42 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP DẦN – 42 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Giáp Dần 42 tuổi: Tỳ Hưu Chiêu Tài Lộc Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Hắc Đế, Phú quý Mạng: Đại khê Thủy ( Nước suối lớn) Sao: Văn Hớn: Rối rắm, tranh chấp Hạn: Thiên la: Tinh thần bất an Vận niên:

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Bính Dần 30 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH DẦN – 30 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sinh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Bính Dần 30 tuổi: Ấn Rồng Ngọc Xanh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Xích Đế, Cô Quạnh Mạng: Lư Trung Hỏa (lửa trong lò) Sao: Thủy Diệu: Có chuyện buồn Hạn: Ngũ mộ: Hao tài, mất của Vận niên: Thố lộng Nguyệt

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Mậu Dần 18 – Nam Mạng

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU DẦN – 18 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 28-1-1998 đến 15-2-1999) Vật Phẩm May Mắn 2015 cho Nam Mậu Dần 18 tuổi: Vòng Tay Mã Não Đỏ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý Mạng: Thành Đầu Thổ ( Đất trên thành) Sao: Mộc Đức: may mắn danh lộc tốt Hạn: Huỳnh Tuyền: phòng bệnh nạn Vận
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat